Disclaimer

Cookies

Op www. justyou-coaching.nl worden functionele, analytische en advertising cookies ingezet. Voor analytische en advertising cookies hebben we je expliciete toestemming nodig. Analytische cookies geven ons inzicht (via Google Analytics) hoe je gebruik maakt van onze website. We gebruiken deze inzichten om onze websitestructuur te verbeteren en gebruiksvriendelijker te maken. De advertising cookies zetten wij in voor promotionele doeleinden. Jouw Facebook en Instagram profiel kan worden ingezet voor zogenaamde aangepaste en vergelijkbare doelgroepen. Dit betekent dat we je door middel van advertenties opnieuw kunnen bereiken via je tijdslijn met promotionele berichten en dat we op basis van je Facebook profiel gerichter relevante doelgroepen kunnen bereiken. Wij zetten hiervoor de beschikbare data en middelen in via de advertentiemanager van Facebook. Ook zetten wij het Google Display netwerk in om onze banners te vertonen, op de daarvoor aangewezen websites van derden. Onze banners kunnen daarom zichtbaar zijn op websites die je bezoekt, die gelinkt zijn aan het Google Display Netwerk.
Just You Coaching & Advies heeft geen invloed op het verwerken van informatie door Google op door Google opgeslagen servers en het delen aan derden indien ze hier wettelijk toe worden verplicht. Just You Coaching & Advies zal verder nooit andere partijen toegang geven tot de cookies die zijn geplaatst.

Verwerking van de gegevens.

Gegevens die binnenkomen middels een coachtraject of via het contactformulier op de website worden door ons bewaard en verwerkt. Het gaat hierbij alleen om gegevens die jij hebt opgegeven. Denk hier bij aan: NAW gegevens en coachvraagstukken via de formulieren op de website en de notities van de gesprekken tijdens het traject. Just You Coaching & Advies gaat zorgvuldig en respectvol om met jouw persoonsgegevens. Persoonlijke gegevens is gevoelige informatie en wij zullen deze dan ook nooit verkopen of delen met andere partijen die niet bij Just You Coaching & Advies betrokken zijn.

Doelen

De verzamelde gegevens worden door Just You Coaching & Advies alleen gebruikt voor de uitvoering van haar professie. Alleen wanneer dit wettelijk verplicht blijkt zal Just You Coaching & Advies informatie met derden delen.

Termijn van bewaring

De persoonsgegevens worden bewaard al naar gelang dat noodzakelijk is vanuit Just You Coaching & Advies en/ of vanuit een wetgeving.

Beveiliging

De website van Just You Coaching & Advies is beveiligd met een SSL Certificaat. Dit zorgt ervoor dat vertrouwelijke informatie versleuteld wordt verzonden. Daarnaast zijn alle elektronische apparaten met o.a. een wachtwoord beveiligt en alleen toegankelijk voor Just You Coaching & Advies.

Wijzigingen

Just You Coaching & Advies behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring.

Log In

Wachtwoord vergeten? / Gebruikersnaam vergeten?